Skład Rady Osiedla

Andrzej Idzikowski - Przewodniczący RO
tel.
e-mail:
Andrzej Ćwiek - Zastępca Przewodniczącego RO
Barbara Borkowska - Przewodnicząca Zarządu RO
Paweł Łowicki - Zastępca Przewodniczącego Zarządu RO
e-mail:
Przemysław Sawczuk - Sekretarz RO
Magdalena Lech
Tadeusz Rutkowski
Michał Ruszniak
Michał Sapa
Marcin Zugaj
Irena Wawrzynów
Joanna Gręda
Jadwiga Juszczak
Lesław Kubik
Danuta Kolanko
Skład Rady Osiedla na kadencję 2011-2015

Andrzej Idzikowski - Przewodniczący
Marzena Sawa - Wiceprzewodniczący
Teresa Budziar - Sekretarz
Paweł Łowicki - Przewodniczący Zarządu RO
Rafał Szwabowski - Z-ca Przewodniczącego Zarządu RO
Katarzyna Szwabowska - Członek Zarządu RO
Irena Wawrzynów - Członek Zarządu RO
Jerzy Bagiński - Członek Zarządu RO
Krystyna Ardelli - Witka
Jan Brandys
Agnieszka Kowal
Joanna Grenda
Norbert Tomaszewski
Teresa Marcjan
Barbara Węglarowicz - Krakowska