Strona dokumentuje historię przenoszenia siedziby władz gminy ze Świętej Katarzyny do Siechnic

Rada Ministrów wyraziła zgodę na zmianę siedziby władz gminy Święta Katarzyna na miejscowość o statusie miasta Siechnice

Aktualne stanowisko Rady Osiedla Święta Katarzyna w sprawie złożonego wniosku o przeniesienie siedziby władz gminy

ZAPROSZENIE (2009)

siechnicka ulotka agitacyjna str.1 str.2